Lungsod ng Tanauan

Para sa mga kababayan nating Tanaueño narito po ang Tanauan City E-BPLS Tips!

Para sa mas mabilis na aplikasyon ng business renewal sa Lungsod ng Tanauan, narito po ang mga dapat tandaan sa paggamit ng ating 𝑻𝒂𝒏𝒂𝒖𝒂𝒏 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝒆-𝑩𝑷𝑳𝑺 𝑲𝒊𝒐𝒔𝒌!

Ang mga kiosk ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
• 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐌𝐀𝐋𝐋

𝟏𝟎:𝟎𝟎𝐀𝐌 – 𝟑:𝟎𝟎𝐏𝐌

𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐅𝐋𝐎𝐎𝐑

• 𝐖𝐀𝐋𝐓𝐄𝐑𝐌𝐀𝐑𝐓

𝟗:𝟎𝟎𝐀𝐌 – 𝟑:𝟎𝟎𝐏𝐌
𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃 𝐅𝐋𝐎𝐎𝐑 𝐁𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀

• 𝐓𝐀𝐍𝐀𝐔𝐀𝐍 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐎𝐒𝐓

𝟖:𝟎𝟎𝐀𝐌 – 𝟒:𝟎𝟎𝐏𝐌

𝐋𝐎𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍: 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐏𝐎𝐒𝐓 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐄

• 𝐍𝐄𝐖 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐇𝐀𝐋𝐋 𝐋𝐎𝐁𝐁𝐘

𝟖:𝟎𝟎𝐀𝐌 – 𝟓:𝟎𝟎𝐏𝐌

Pra sa iba pang impormasyon at katanungan, lumapit sa empleyadong naka-assign sa kiosk o tumawag sa cellphone number na ito – 0920-980-2773 at mag-pakunekta sa local 1028-1030.

Maaaring i-click ang link na ito o pumunta sa https://eservices.tanauancity.gov.ph/
Previous 2022 Census of Agriculture and Fisheries (CAF) sa Lungsod ng Tanauan

Connect With Us

TANAUAN CITY GOVERMENT© 2022 All Rights Reserved