KonsulTayo

Mahalagang paalala mula sa DOH

Alamin kung ano ang sakit na ito, mga sintomas, at kung paano mapoprotektahan ang sarili at pamilya. Manatiling updated at manatiling malusog!
Para sa karagdagang impormasyon KonsulTayo sa pinakamalapit na Primary Care Provider o bisitahin ang healthypilipinas.ph
Previous Pamaskong Regalo para sa Bahay Pag-asa at Bahay Kanlungan

Connect With Us

TANAUAN CITY GOVERMENT© 2022 All Rights Reserved