Tanauan, Mushroom Production

City Government of Tanauan Mushroom Production Project.

TINGNAN 👀 | City Government of Tanauan Mushroom Production Project. 🍄
Isa sa mga sinusuportahan ng Pamahalaang Lungsod ng Tanauan sa pamamagitan ng Tanggapan ng Panglungsod na Agrikultor para sa kanilang mushroom production project ay ang Cale Farmers Association.
Ngayong linggo ay nagsimula ng mag-bagging ng mushroom substrate ang Cale Farmers Association. Sa tulong ng Tanauan City Mushroom Production Project ay napagkalooban ang nasabing grupo ng paunang materyales para makagawa ng kanilang mga patutubuing kabute. Samantala, sinagot ng nasabing asosasyon ang paglalagakan ng mga palalakihing kabute.
Ito ay bahagi pa rin ng kagustuhan ng ating minamahal na Punong Lungsod Sonny Perez Collantes na bigyan pa ng oportunidad ang ating mga magsasaka na magkaroon pa ng iba pang source ng pagkakakitaan upang makatulong sa kanilang mga pangangailangang pinansyal.
Previous Linggo ng Kabataan sa Lungsod ng Tanauan

Leave Your Comment

TANAUAN CITY GOVERMENT© 2022 All Rights Reserved