Ash Wednesday | 22 February 2023

Ash Wednesday | 22 February 2023
Hudyat ng pagsisimula ng Kuwaresma ang Ash Wednesday. Tumatanggap tayo ng abo sa ating mga noo bilang simbolo ng ating mga pagsisisi at pagkilala sa sakripisyo ni Hesukristo.
Nawa ang araw na ito ay mapuno ng mga panalangin at paghingi natin ng tawad sa ating mahal na panginoon. Sana’y magsilbing daan din ito sa atin upang ating mapalakas ang ating mga pananampalataya para sa nalalapit na Mahal na araw.
Previous Tanauan City College Board of Trustees Meeting 2023

Leave Your Comment

Connect With Us

TANAUAN CITY GOVERMENT© 2022 All Rights Reserved